Vakblad P&O Actueel  Artikel d.d. 23 oktober 2013

Foto: Peter Arno Broer

Iedere maand brengt trainer Marleen de Bruijn met behulp van e-portfolio’s de kwaliteiten van een team in kaart. De rollen van Belbin staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met LoopbaanCollectief Oost.

LoopbaanCollectief Oost: extravert en inlevend

Deze maand ontmoet ik geen traditionele P&O-afdeling, maar een coöperatie van loopbaanprofessionals. Zij hebben allen een eigen bedrijf en kiezen daarnaast voor deze intensieve samenwerking. De coöperatie helpt organisaties met vragen over loopbaanontwikkeling van hun personeel. ‘Als collectief ligt onze focus vooral in het onderwijs’, vertelt Marijke, ‘maar we hebben ook een brede waaier van expertises vanuit onze eigen bureaus.’

 

In een vakantiehuisje in het groen, de vergader- en overlegruimte, duiken we in hun testresultaten. De drijfverenvragenlijst laat drie bindende factoren zien. Allereerst autonomie; de motivator voor allen om te werken als zelfstandige. Ten tweede samenwerken: ‘Vanuit de behoefte met elkaar grotere opdrachten te kunnen aannemen en zekerheid te bieden aan onze opdrachtgevers’, licht Annemiek toe. Verder willen ze als collectief een bijdrage leveren aan de groei van mensen en organisaties. ‘Keien die richting geven’, is hun slogan. Een knipoog naar de keien in de TOP’s: markante oriëntatiepunten voor toeristische routes in Oost-Nederland. En dat brengt ons op de sterk aanwezige drijfveer nummer drie: zingeving.

 

De samenstelling van een team kun je analyseren aan de hand van het Belbin-model. In dit model wordt een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Wat zijn de teamrollen van Belbin?

Lees hier verder hoe de rollen in het team van LoopbaanCollectief Oost zijn ingevuld……………

 

Het team op de foto met naam en teamrol volgens Belbin

Met kruiwagen:

Andrea Overkamp, loopbaanprofessional, Brononderzoeker

Met keien:

Marijke Visser, loopbaanprofessional, Voorzitter

Kartrekker links:

Lieke Kalhorn, loopbaanprofessional, Specialist

Middelste kartrekker:

Dianne ter Haar, loopbaanprofessional, Specialist

Kartrekker rechts:

Imelda Hanselman, loopbaanprofessional en bestuurder, Vormer

Op de ladder:

Annemiek van der Velden, loopbaanprofessional en bestuurder, Groepswerker

Klimmend:

Anton Zwart, loopbaanprofessional, Monitor