Coaching

Coaching kan ingezet worden bij diverse werkgerelateerde vraagstukken. Bij ons staat bij coaching empathie, eerlijkheid en transparantie centraal. We stimuleren de medewerker om zelf de oplossingen voor zijn vraagstuk te vinden. U kunt coaching preventief inzetten als u ervaart dat een medewerker dreigt uit te vallen. Ook bij re-integratie na ziekte kan coaching het terugkeerproces versnellen en vergemakkelijken.

Voorbeelden van coaching zijn:

Coaching bij stress- en burn-outklachten

Hierbij begeleiden we uw medewerker bij het weer in balans krijgen van wat energie neemt en wat energie geeft. In eerste instantie zullen we directiever coachen als de medewerker nog onvoldoende energie heeft om al eigen keuzes te maken. In de loop van het proces verschuift de verantwoordelijkheid steeds meer naar de medewerker. Uiteindelijk is de medewerker weer in staat in goede balans verder te gaan.

Coaching en begeleiding bij re-integratie bij ziekte

Doel van de coaching is om de medewerker zicht te geven op de eigen rol in het proces. De medewerker gaat vanuit eigen verantwoordelijkheid voor zowel het werk als gezondheid stappen zetten om weer terug te keren naar (ander) werk.

Coaching bij functioneringsproblematiek

Afhankelijk van wat er speelt, maken wij met de medewerker inzichtelijk wat het eigen aandeel is in de problematiek en op welke wijze de medewerker vanuit eigen verantwoordelijkheid de situatie kan verbeteren. Overleg met leidinggevenden kan hierbij wenselijk zijn.

Wij horen graag uw vragen in een eerste kennismakingsgesprek