Personeelsontwikkeling

U wilt aandacht voor de verschillende thema’s die van belang zijn bij het creëren van een optimaal personeelsbeleid, zoals: in- en uitstroom of doorstroom; duurzame inzetbaarheid; opleiden en ontwikkelen. Wij kunnen u bij deze thema’s ondersteunen.

Om u een idee te geven waarvoor u ons kunt inschakelen:

Workshops bevordering mobiliteit

Medewerkers stimuleren tot nadenken over veranderingen in werk, functie of loopbaan voor behoud van uitdaging, werkplezier en vitaliteit.
Voor  besteding van een (persoonlijk) loopbaanbudget kan de medewerker workshop deelname combineren met individuele gesprekken met de loopbaanprofessional, eventueel aangevuld met loopbaantest(en). Daarmee bereikt de medewerker een optimaal persoonlijk resultaat.
Bezoek hier de speciale pagina voor alle informatie en hier voor de prijzen.

Vitaal in eigen loopbaan
1 dagdeel, 2,5 uur

Profileer uzelf
1 dagdeel, 2,5 uur

Actief in eigen loopbaan
1 dagdeel, 2,5 uur

Netwerken
1 dagdeel, 2,5 uur

LinkedIn
1 dagdeel, 2,5 uur

Loopbaanspreekuur
op individuele afspraak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training voor Leidinggevenden

Training voor het voeren van functioneringsgsprekken.
Hoe kun je als leidinggevende in het functioneringsgesprek enerzijds bespreken wat er goed gaat en wat er beter kan en daarnaast de medewerker aansturen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de verdere loopbaanontwikkeling.

 

Trainingen rond vitaliteit voor medewerkers van 45+

In deze training zal de deelnemer ervaren dat hij/zij zelf de regie kan en moet nemen voor het eigen arbeidsgeluk. Ook heeft hij/zij handvatten gekregen om daarmee daadwerkelijk aan de slag te gaan.

 

Training voor mentoren

Voor het voorgezet onderwijs: training voor mentoren voor het voeren van LOB-gesprekken met leerlingen. In deze training wordt de rol van de docent versterkt, waardoor hij/zij leerlingen optimaal kan ondersteunen bij hun zoektocht naar hun talenten en kwaliteiten en daarbij passende vervolgopleidingen en werkvelden. Zowel aandacht voor de theorie van loopbaancompetenties is mogelijk, als ook het praktisch oefenen van gespreksvaardigheden.

 

Wij horen graag uw vragen in een eerste kennismakingsgesprek