Talentontwikkeling

Aan de slag met talentontwikkeling

Mensen presteren beter en werken met meer betrokkenheid en plezier als ze kunnen werken vanuit behoeften, talenten, autonomie, vakmanschap, zingeving. Deze intrinsieke motivatoren nemen wij als basis voor het verder ontwikkelen van talenten van uw medewerkers.

“Ik had niet gedacht dat het zo treffend zou beschrijven hoe ik in elkaar zit. Niet allemaal leuk om te lezen maar wel raak”

Wat is Talent Motivatie Analyse (TMA)?

De TMA-methodiek is gebaseerd op de Big Five©- persoonlijkheidstheorie en gaat uit van het principe dat mensen het beste functioneren, het snelste leren, betrokken zijn en in actie komen wanneer ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. De TMA-methode voorspelt het voorkeursgedrag van het individu.

Wat levert het op?

Medewerkers zijn doorgaans enthousiast betrokken bij het verkrijgen van nieuwe inzichten in de eigen talenten.  Ook het uniforme karakter van de methode en de hulp van  een onafhankelijk externe deskundige schept vertrouwen. Dit draagvlak biedt uw organisatie ook een schat aan informatie en mogelijkheden om talenten van uw medewerkers optimaal te benutten.

Wanneer is talentontwikkeling met TMA in te zetten?

Er zijn diverse situaties en  momenten voorhanden waarin inzet van TMA voor uw organisatie en medewerker(s) opportuun kan zijn.

Werkwijze TMA

Voor een start met talentontwikkeling is er nagenoeg altijd een goed moment. Wij gaan daarover graag met u in gesprek om te onderzoeken wat voor uw organisatie de aanleiding en behoefte is om (meer) aan talentontwikkeling te gaan doen. Wij hanteren daarvoor een op maat gemaakte werkwijze.

Kosten

Talentontwikkeling kost tijd, geld en inspanning.  Maar deze investeringen kunnen vele malen meer opleveren voor uw organisatie en uw medewerkers.

Een individuele TMA kost € 495,- excl. btw. 

Voor toepassing van 5 of meer TMA onderzoeken hanteren wij staffelkortingen.

Kosten van een Teamanalyse zijn afhankelijk van de aard van de opdracht.

Wij informeren u er graag verder over in een persoonlijk contact.