Tekst: Dianne ter Haar,  loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost

Dolen is verder komen in je loopbaan

 

Wie kent niet het gevoel wat anders te willen in studie of loopbaan?

Waar te beginnen is dan de eerste vraag. Je bent bekend met je eigen leefwereld en weet eigenlijk niet goed wat er nog meer ‘te koop‘ is. En als je al weet wat je zou willen, hoe zou je dat dan kunnen bereiken? Wellicht heb je met mensen uit je naaste omgeving of jouw werkgever/leidinggevende over dit onderwerp gesproken. Of heb je geprobeerd via internet antwoorden te vinden.

Soms helpen deze stappen en kom je vooruit. Lukt dat niet dan is de kans groot dat je onbewust een pracht van een vicieuze cirkel creëert, waarin telkens dezelfde gedachtenpatronen spelen en je niet veel verder komt . Als de situatie lang genoeg aanhoudt wordt licht ontkiemende frustratie gevoed en groeit de urgentie om andere, meer constructieve stappen te nemen.

Je kunt dan denken aan één van de zelfhulpboeken op het gebied van loopbaanbegeleiding. De verschillende stappen in het loopbaankeuzeproces worden onderscheiden en diverse werkvormen worden aangereikt om te komen tot een passende keuze. Het zoeken naar iemand uit je omgeving met een vergelijkbaar vraagstuk en samen e.e.a. oppakken, kan hierbij ondersteunend en stimulerend zijn.

Suggesties voor zelfhulpboeken zijn

‘Welke kleur heeft jouw parachute’ (R. Bolles en M. van Horn, 2013 ISBN 9789057123825)

‘Jij bent aan Z’ (P. Dinjens en T. Hulswit, 2013, ISBN 9789057123832) en ’Loopbaanzelfsturing, bezieling en vitaliteit’ (A. Hoogendijk, 2013, ISBN 9789025410797)

 

Een andere manier om zelf aan de slag te gaan is het zoeken naar vacatures die je aanspreken en te onderzoeken wat bij die vacatures de rode draad is. Om die rode draad nog meer te verduidelijken kun je op verschillende manieren informatie verzamelen (internet, netwerk, dag meedraaien in de praktijk etc.). Zo kom je steeds meer tot de kern. Bedenk echter dat ‘dolen’ ook een functie heeft. Het denken over je loopbaan, overwegen en afwegingen maken, zaken even laten rusten alsof het om een goede wijn gaat en je oor te luisteren leggen bij mensen uit je omgeving ondersteunen het keuzeproces.

Gaat dolen ongemerkt over in verdwalen en neemt het ongenoegen verder toe dan is het tijd voor andere acties, zoals het zoeken naar een geschikte loopbaanadviseur. De loopbaanadviseurs van het LoopbaanCollectief Oost helpen je graag verder!