tekst: LoopbaanCollectief Oost

We stelden in een eerder bericht de vraag: “Duurzame inzetbaarheid, wie is daarvoor verantwoordelijk? De werkgever, de werknemer, beiden?” Er kwamen veel reacties en toevallig (?) bestaat nu ook de mogelijkheid voor werkgevers om met financiële ondersteuning hier echt aandacht aan te schenken.

Met hulp van een ESF subsidie  (Europees Sociaal Fonds) kunt u een project van start laten gaan, gericht op een van de volgende thema’s of activiteiten:

  • Het laten uitvoeren van een bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers
  • Bevorderen van gezond en veilig werken
  • Bevorderen van de leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen van de organisatie van het werk
  • Bevorderen van de interne en de externe mobiliteit van werknemers
  • Bevorderen van een flexibele werkcultuur
  • Invoeren van arbeidstijdenmanagement

U bent vrij in het kiezen van uw adviseur op dit gebied. De Loopbaanadviseurs van LoopbaanCollectief Oost denken graag met u mee bij het bevorderen van de mobiliteit van uw werknemers. Zodat de medewerker verantwoordelijkheid neemt voor werkplezier en veerkracht in werk en leven. Onze training ‘Vitaal in eigen Loopbaan’ sluit bijvoorbeeld naadloos aan op dit onderwerp.

Vanaf 15 oktober komt € 22 miljoen beschikbaar voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Ieder bedrijf kan € 10.000 subsidie ontvangen. Let op! Er is wel enige haast bij, de subsidieaanvragen moeten gedaan worden tussen 15 oktober en 7 november; behandeling op volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie:  Agentschap SZW

Of bel of mail ons:   |  E-mail: mail@loopbaancollectiefoost.nl  |  Telefoon: 06-83029424