Inzetbaarheid bevorderende workshops

Vandaag de dag hebben we te maken met een sterk en snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Deze aspecten maken zowel werknemers als werkgevers steeds bewuster van hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid.

Als loopbaanprofessionals ervaren we met regelmaat discrepantie tussen de vraag en de wensen van de werkgever en de kennis, kunde en ontwikkeling van de medewerker. Deze kloof kan zelfs kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie, verminderde werkmotivatie of dalende productiviteit. Mogelijk had dit door interventie in een eerder stadium kunnen worden voorkomen. Deze ervaringen heeft LoopbaanCollectief Oost ertoe aangezet om in het kader van pre-mobiliteit  workshops te ontwikkelen.  Om zo de medewerker te ondersteunen bij het vergroten van de eigen regie in hun loopbaan om daarmee duurzamer inzetbaar te zijn.

Voor  besteding van een (persoonlijk) loopbaanbudget kan de medewerker workshop deelname combineren met individuele gesprekken met de loopbaanprofessional, eventueel aangevuld met loopbaantest(en). Daarmee bereikt de medewerker een optimaal persoonlijk resultaat.

 

Aanbod workshops LoopbaanCollectief Oost 

  1. Vitaal in eigen loopbaan (folder voor medewerker)

‘Hoe blijf/word ik vitaal in mijn leven en werk’; met o.a. een flowmodel en balans werk-privé. Workshop voor medewerkers van 50 jaar en ouder die actief willen investeren in hun eigen verdere loopbaan, zonder dat er direct sprake is van verandering van werkgever.
1 dagdeel, 2,5 uur

 

  1. Profileer uzelf (folder voor medewerker)

Workshop over het belang van het vergroten van zichtbaarheid en de wijze waarop dit kan. Uw medewerker vergroot inzicht in eigen kennis, ervaring, kwaliteiten en talenten en het presenteren hiervan op een toekomstgerichte manier in het CV. Ter ondersteuning voor medewerkers die intern en/of extern willen bewegen.
1 dagdeel, 2,5 uur

 

  1. Actief in eigen loopbaan (folder voor medewerker)

Hoort u uw medewerkers ook soms zeggen: ”Hoe doe ik dat? Eigen regie nemen?” Deze workshop sluit daar helemaal op aan. De medewerkers krijgen zicht op hun loopbaancompetenties, ze ervaren hoe belangrijk het is om zich blijvend te ontwikkelen en gaan concreet volgende stappen bepalen om aantrekkelijk te blijven voor uw organisatie en/of op de veranderende arbeidsmarkt.
1 dagdeel, 2,5 uur

 

  1. LinkedIn (folder voor medewerker)

Workshop waarbij de medewerker een verdiepingsslag maakt in het gebruik van LinkedIn. We werken aan het opstellen van een profiel gericht op bijvoorbeeld de oriëntatie op ander werk, het zoeken naar een andere functie of het volgen van de ontwikkelingen in het vakgebied.
1 dagdeel, 2,5 uur

 

  1. Netwerken (folder voor medewerker)

In deze workshop wordt het belang van netwerken benadrukt, ook als iemand nog niet op zoek is naar ander werk. De medewerker krijgt informatie, advies en gereedschap om gericht te leren netwerken en werkt aan een eigen elevatorpitch.
1 dagdeel, 2,5 uur

 

  1. Loopbaanspreekuur (folder voor medewerker)

De gelegenheid voor de medewerker om op afspraak zijn of haar loopbaanvragen individueel met een deskundige te bespreken (gesprek van een uur). Door van gedachten te wisselen over ideeën, mogelijkheden en kansen kan de medewerker besluiten tot het nemen van stappen in zijn of haar loopbaan.
Datum op individuele afspraak

 

Aanmelden via open inschrijving: mail@loopbaancollectiefoost.nl

Overzicht van alle workshops voor medewerkersklik hier

Workshop in-company is mogelijk. Overzicht van alle informatie voor organisaties: klik hier.