tekst: Annemiek van der Velden, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost

Staat bij u, op uw school, in uw bedrijf of organisatie,  het werken aan duurzame inzetbaarheid en het vitaal houden van werknemers op de agenda? Dan is er goed nieuws, er is nu veel ESF subsidiegeld voor beschikbaar.

Bedrijven en instellingen kunnen van 19 oktober tot en met 13 november 2015 wederom een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat het zelf de andere helft van het subsidiebedrag bijlegt.

Duurzaam inzetbaar

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Bedrijven hebben in het najaar van 2014 ook een aanvraag kunnen indienen voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. Er was toen eveneens 22 miljoen euro te verdelen. Ruim tweeduizend bedrijven hebben daaraan meegedaan. Wat voorbeelden van eerdere projecten zijn:

  • Langdurig werklozen weer aan werk helpen
  • Vitaliteitsbevordering van werknemers
  • Bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid
  • Scholing werknemers met maximaal mbo 4
  • Leerlingen naar werk of vervolgscholing begeleiden
  • Sociale innovatie
  • Taal projecten in de kinderopvang

Bekijk voorbeeldprojecten van bedrijven die eerder meededen, op Agentschap SZW

De loopbaanprofessionals van LoopbaanCollectief Oost denken graag met u mee. Wilt u hier meer over weten dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Annemiek van der Velden annemiek.vandervelden@loopbaancollectiefoost.nl of op 06-11125317.