Tekst: Lieke Kalhorn, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost, foto: Pixabay

Stilzwijgen
Afgelopen week zaten we met een stel vrienden, allen 50-ers, te filosoferen over werk en toekomst. Wat opvallend was dat een heel aantal aangaf de druk -zeker te weten- niet tot hun 67e vol te houden. Deze club vrienden, zowel man als vrouw, heeft een goede baan in IT, zorg en bankwezen. Op mijn vraag wat ze daar dan nu aan doen en hoe daar binnen hun werk tegen aan gekeken werd, was het antwoord eensluidend: “maar dat ga ik niet aangeven op mijn werk, dan lig ik er uit”.

Openheid
In de veiligheid van een vriendenclub praten mensen, open en eerlijk over hun ambities, zorgen en wensen. Maar blijkbaar is de cultuur in veel Nederlandse bedrijven anders. Ook als loopbaanadviseur zie ik regelmatig organisaties waar een minder veilige sfeer heerst. Mensen praten dan niet makkelijk over de grenzen van hun kunnen en hoe hun eigen kwaliteiten het beste tot hun recht komen. Door de vele reorganisaties, mondige klanten, verandering van werk en bezuinigingen wordt een toenemende werkdruk ervaren. Om het te blijven volhouden zien we dat mensen zich ingraven, steeds harder gaan werken maar ook minder efficiënt en minder creatief worden.
Wat te doen om het leuk te houden op het werk?

Twee Scenario’s
Een voorbeeld uit onze praktijk met twee mogelijke uitkomsten.

Petra* (45) werkt als jurist bij een financieel adviesbureau. De prestaties van Petra zijn de afgelopen maanden niet meer zoals ze daarvoor waren. Petra weet dit, heeft het niet echt meer naar haar zin door de toegenomen aandacht voor regelgeving en ploetert krampachtig voort.

  • Scenario 1: Petra spreekt thuis en met vrienden over haar frustraties maar neemt geen actie. Ze ervaart niet de ruimte om met haar leidinggevende openlijk haar frustraties en wensen te bespreken. Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek wordt Petra de wacht aangezegd. Ze moet in 3 maanden verbeteringen laten zien, anders zal er een procedure worden opgestart om te kijken of ze nog wel in dit bedrijf kan blijven werken. Na 3 maanden zit Petra overspannen thuis.
  • Scenario 2: Petra geeft in een open gesprek met haar leidinggevende aan dat ze tegen de grenzen van haar kunnen aanloopt. Ook heeft ze het idee dat haar kwaliteiten onvoldoende benut worden. Haar wordt aangeboden om in een loopbaantraject te onderzoeken hoe zij zich het beste kan ontwikkelen. Al snel blijkt dat Petra de wens van het bureau, om met academische precisie alle regelgeving te volgen, niet kan en wil waarmaken. Haar communicatieve vaardigheden kan ze daar niet in kwijt. Laat het adviesbureau nou net een nieuwe dienst op het gebied van HRM willen beginnen. Dit blijkt haar op het lijf geschreven. Binnen een jaar heeft het bedrijf er een goedlopende HRM-advies-poot bij waar Petra de drijvende kracht is.

*de naam Petra is een gefingeerde naam.

 

“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.”

 

Ondernemen
Hoe onderneem je nu in je eigen loopbaan? Hoe zorg dat je werk leuk blijft? Neem een eerste stap en creeer openheid.
I.p.v. wachten op een veiliger klimaat op de werkvloer kun je sparren met vrienden, met een loopbaanprofessional, met een vertrouwenspersoon op het werk etc. of het lef hebben om wel een gesprek te voeren met de leidinggevende.
Denk daar bij aan Martin Luther King :”Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.”

Wat heeft jou er toe aangezet om die eerste stap te zetten?

 

Gratis Workshop voor HRMers
Als u als HRM-er meer inzicht wilt over het verloop van veranderingsprocessen en het stimuleren van regie & ondernemerschap bij medewerkers, geef u dan op voor de gratis workshop op 29 oktober in het Stadscafé Apeldoorn