Foto: Imelda Hanselman

Tekst: Dianne ter Haar, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost

‘Mijn medewerkster kan volgens mij meer dan ze denkt;  ik wil haar uitnodigen na te denken over een volgende stap in haar loopbaan.’

 

Door economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen  zijn de begrippen ‘regie’, ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘ondernemerschap’ steeds vaker hoorbaar. Deze komen tot uiting in hoe we met elkaar omgaan.  Door teruglopende inmenging van de overheid en  vermindering van zorg en voorzieningen van werkgevers wordt van elk  individu meer verwacht dan voorheen. Deze trend is o.a. in loopbanen waar te nemen. Mensen hebben behoefte aan het werken aan eigen ontwikkeling en nemen hiertoe initiatieven. Werkgevers vragen impliciet of expliciet van medewerkers meer regie te gaan voeren in hun eigen loopbaan. Mensen worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling; ze worden als het ware steeds meer ondernemer in eigen loopbaan.

 

Organisaties vragen zichzelf af hoe ze hun medewerkers in beweging kunnen krijgen én houden. Zij willen aandacht geven aan medewerkers die goed functioneren. Werkgevers willen medewerkers en leidinggevenden stimuleren om te  werken aan bewustwording, waar het gaat om de eigen professionele ontwikkeling. Dat gaat dan om vragen zoals: “Wat zijn mijn talenten”, “Waar sta ik”, “Wat wil ik” en “Hoe blijf ik een aantrekkelijke medewerker”?

 

De vragen die spelen in de professionele ontwikkeling vertonen vele overeenkomsten met de vragen die een ondernemer zichzelf dient te stellen om zijn product of dienstverlening  te ‘vermarkten’.

Jezelf kennen, weten wat je aanbod is, investeren in ontwikkeling, relaties leggen en onderhouden en kwaliteit leveren zijn zomaar een aantal van deze overeenkomsten.

 

De uitdrukking ‘ondernemen in je loopbaan’ is de verbinding tussen ondernemerschap en werknemerschap.

 

Een loopbaanprofessional kan gesprekspartner zijn voor organisatiesdie vorm willen geven aan regie in eigen loopbaan. Daarnaast kan deze loopbaanspecialist ook gesprekspartner zijn voor de werknemer die zijn kansen en koers wil checken, onderzoeken, verleggenof herijken.

De loopbaanadviseurs van LoopbaanCollectief Oost zijn zonder uitzondering ondernemer en weten wat er als werkgever én medewerker nodig is om ondernemerschap in eigen loopbaan te creëren en ontwikkelen.