Tekst, afbeelding en foto: Imelda Hanselman, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost

De nieuwe ontslagwetgeving en de transitievergoeding zijn over een slordige 6 weken al een feit. Per 1 juli 2015 hebben alle werknemers en werkgevers in Nederland er mee te maken.

En eigenlijk al eerder voor ontslagsituaties-in-wording. Dit merken we bij LoopbaanCollectief Oost nu al. Opvallend is dat de bewuste werknemer zich al goed oriënteert op het samenstellen (‘inkopen’) van een pakket van transitie-activiteiten binnen dit budget. Deze werknemer neemt zelf al regie over de eigen loopbaan. Het is voor allen even wennen…. maar dit zet de toon voor deze veranderingen.

Als werkgever kunt u daar op anticiperen door pro-actief uw werknemer die regie te geven,  ook als er (nog) geen sprake is van ontslag.

Graag nemen we u al vast even mee in die nabije toekomst.  Een paar highligts.

 

Wettelijk recht

De transitievergoeding is een wettelijk recht voor iedere werknemer vanaf 1 juli 2015 bij arbeidscontracten die langer dan 2 jaar hebben geduurd. De vergoeding is daarmee  geen keuze voor de werkgever maar een wettelijke verplichting om het budget volgens de regels toe te kennen aan de werknemer die onvrijwillig met ontslag gaat.

Het budget is bestemd voor de werknemer; die kan het benutten voor bijvoorbeeld het volgen van scholing om inzetbaar te blijven voor arbeid.  En voor hulp bij begeleiding naar een andere baan om de overstap gemakkelijker te maken (outplacement).

De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het aantal dienstjaren bij de werkgever. Voor werknemers van 50 jaar en ouder is de vergoeding nog wat hoger. Lees hier details.

 

Werknemer bepaalt

Het is goed om je als werkgever te realiseren dat de werknemer bepaalt hoe hij het budget besteed. Andere doelen dan scholing of begeleiding van-werk-naar-werk mogen namelijk ook!

Als de werkgever het budget overmaakt op rekening van de werknemer wil uiteraard de belastingdienst zijn deel van de vergoeding. De vergoeding is namelijk een bruto bedrag dat als ontslagvergoeding tot beschikking van de werknemer komt en dan als inkomen wordt gezien. Als de werknemer het echter besteedt voor scholing of outplacement (via de werkgever) is het budget optimaal te benutten voor het doel waarvoor de wetgeving is bedoeld. Samen hierover in gesprek gaan kan dus gunstig zijn voor beide partijen.

 

De regeling

De minister is nog bezig met een Ontwerpbesluit Transitievergoeding. Hierin wordt geregeld welke kosten een werkgever, na verkregen toestemming van de werknemer, in mindering mag brengen. Als de werknemer toestemming geeft mag de werkgever bepaalde kosten (maar niet alle!) van de 5 jaar voor het ontslag verrekenen. Maar de werknemer beslist hoe elke Euro wordt besteedt.

NB. Leest u vooral details van de uitgebreide wetgeving  om voor uzelf de juiste inschatting te maken! Wij beperken ons zoals gezegd tot enkele highligts! U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze informatie.