Tekst en foto: Marijke Visser, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 ingaat. Volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ) moeten werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding. De nieuwe wet gaat samen met een versoepeling van het ontslagrecht. De huidige ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een transitievergoeding. De transitievergoeding, die de ontslagen werknemer van de werkgever meekrijgt, is vooral bedoeld om snel en doeltreffend nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Outplacement is een verzamelterm voor een reeks van activiteiten om de ontslagen werknemer ‘van werk naar werk’ te begeleiden. Denk aan tests, het selecteren van (om)scholingstrajecten, het scannen van de arbeidsmarkt, ondersteuning bij sollicitaties, enzovoorts. Er zijn talrijke onafhankelijke outplacementbureaus die hun diensten aanbieden en veel ervaring hebben opgedaan met het snel herplaatsen van de ontslagen medewerkers.

OVAL, Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan,  onderschrijft de noodzaak voor intensievere en meer persoonlijke ondersteuning voor mensen die met ontslag worden bedreigd of recent werkloos zijn geworden. De SER formuleert dit in het advies ‘toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en werkloosheidswet’ dat in februari 2015 door minister Asscher aan de Tweede Kamer is gestuurd.

OVAL pleit al sinds het afschaffen van het budget voor begeleiding van WW-ers. Vooral op-maat-begeleiding bij de transitie van werk naar werk blijft nodig. “Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de grootste kans op het vinden van werk in de eerste maanden van werkloosheid is. Onbegrijpelijk dat de politiek er destijds voor gekozen heeft om niemand in die eerste maanden te begeleiden. Ook niet de mensen van wie te voorzien is dat ze niet zelfstandig aan werk komen. Goed dat de SER dit signaleert en voorstellen voor verbetering doet”, aldus Kick van der Pol, voorzitter OVAL.

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat alle mensen die met werkloosheid worden bedreigd toegang hebben tot onafhankelijke begeleiding en keuzevrijheid voor de dienstverlener die hen gaat begeleiden. Die onafhankelijke positie heeft voordelen. Het zorgt voor een arbeidsmarktbrede scope en versnelt het loslaten van de oude positie in ruil voor nieuw perspectief. Met de inzet van de transitievergoeding kan goede begeleiding worden ingekocht en snelle terugkeer naar een baan gerealiseerd.  Een goede stap in de juiste richting, van-werk-naar-werk!

De loopbaanprofessionals van LoopbaanCollectief Oost zijn door de wol geverfde deskundigen die door de lange staat van dienst vele honderden werknemers en werkzoekenden succesvol hebben begeleid in die zoektocht naar een nieuwe baan. Maak gerust vrijblijvend een afspraak!