Tekst: Dianne ter Haar, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost

Het vormgeven van je loopbaan is metaforisch gesproken te vergelijken met het bouwen van je eigen huis. De grond is aangekocht, de noodzakelijkheden zijn geregeld met bank, verzekeraar en aannemer en vervolgens ga je van start. Je doel is duidelijk. Voor je kunt gaan bouwen is het van belang stil te staan bij de fundering; wat is je basis?

Een huis vormgeven lijkt meer voor de hand te liggen dan het vormgeven van je loopbaan. Soms rol je van de ene baan in de andere en lijken ‘dingen’ vanzelf te gaan. Er kunnen zich echter ook situaties  voordoen dat je zonder werk komt te zitten en je drie slagen in de rondte moet solliciteren om weer werk te vinden. Het hébben van werk is dan wellicht belangrijker dan dat je gaat doen wat belangrijk voor je is en waar je voldoening en energie uit haalt.

In vergelijking met de bouw van je huis: als er maar wand- en vloerbekleding is aangebracht dan heb je een aangekleed huis, de kwaliteit en uitstraling er van is van ondergeschikt belang.

Nadenken over wie je bent, wat je wilt en hoe je je loopbaanontwikkeling ziet wordt steeds belangrijker nu maatschappelijke veranderingen en wijzigingen in wet- en regelgeving mensen meer uitdagen. Om na te denken over je eigen loopbaan en waar nodig c.q. wenselijk stappen te ondernemen om aantrekkelijk te worden of blijven voor de arbeidsmarkt.

De intrede van de transitievergoeding m.i.v. 1 juli 2015 is een voorbeeld van een wetswijziging die ten goede komt aan de mogelijkheden voor mensen om hun eigen loopbaan vorm te geven. Het bedrag is bedoeld om te worden besteed aan loopbaanontwikkeling om daarmee de kans op een nieuwe baan te vergroten. Er rust echter geen verplichting op dit bestedingsdoel. Door zelfreflectie over o.a. voorkeuren, wensen en drijfveren en het ondernemen van oriënterende activiteiten kun je ‘bouwen aan je loopbaan’, net zoals je kunt (ver)bouwen aan je huis.

 

De loopbaanprofessionals van LoopbaanCollectief Oost zijn door de wol geverfde deskundigen die door de lange staat van dienst vele honderden werknemers en werkzoekenden succesvol hebben begeleid in die zoektocht naar een nieuwe baan. Maak gerust vrijblijvend een afspraak!