Tekst: Imelda Hanselman, loopbaanprofessional LoopbaanCollectief Oost.  Foto: Pixar

In een recent onderzoek over trends in HR is dit en méér opvallends naar voren gekomen.

 • Maar liefst 75% van de werknemers wil meer regie m.b.t. de eigen ontwikkeling. Deze trend sluit aan bij de algemene maatschappelijk trend dat wij mensen graag zelf willen bepalen wat goed voor ons is. We zien dit ook bijvoorbeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg terug.
 • Slechts 45% van de werknemers ervaart voldoende ruimte en vrijheid om die regie daadwerkelijk te némen.
 • 33% van de HR-managers vindt dat medewerker onvoldoende tot actie overgaat om regie te nemen. Oorzaken:
  • Door de waan van de dag komt de medewerker er niet aan toe.
  • De medewerker is onvoldoende bekend met de ontwikkelmogelijkheden.
  • Er is onvoldoende stimulans van de leidinggevende.
 • Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe beter men in staat is om de regie te nemen.
 • De rol van de omgeving (leidinggevende, collega’s, HR-manager) is hierbij van cruciaal belang om de medewerker regelmatig een spiegel voor te houden.

 

De wil is er. Werk aan de winkel dus!

Het lijkt een beetje gek: de werknemer heeft een grotere behoefte aan regie dan de ruimte die hij daar daadwerkelijk voor néémt. En de werkgever zou graag zien dat de werknemer er méér mee aan de slag gaat. HR-managers en leidinggevenden onderkennen de noodzaak om hier meer op te sturen. Ondanks goede wil van beide kanten slaagt men er blijkbaar tot nu toe onvoldoende in om de regie bij medewerkers adequaat te bevorderen.

En er is meer. Vandaag de dag hebben we te maken met een sterk en snel veranderende arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en een andere visie op werk en inzetbaarheid. Deze aspecten maken zowel werknemers als werkgevers steeds bewuster van hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Als loopbaanprofessionals ervaren we regelmatig de discrepantie tussen de vraag en de wensen van de werkgever en de kennis, kunde en ontwikkeling van de medewerker. Een kloof met ongewenste effecten zoals een verstoorde arbeidsrelatie of een onvoldoende functionerende medewerker.
Mogelijk had dit door interventie in een eerder stadium kunnen worden voorkomen.

 

Aan de slag!

Als u de noodzaak onderkent om regie bij uw medewerker te stimuleren, maar er zelf onvoldoende aan toekomt, overweeg dan om het aan de specialist over te laten. Het is onze professie om deze rol in te vullen. In het kader van pre-mobiliteit heeft LoopbaanCollectief Oost workshops ontwikkeld bij medewerkers de eigen regie en inzetbaarheid te bevorderen. Ze starten in maart 2016. Deelname kan via open inschrijving of in-company.

Wilt u meer lezen, klik dan op titels van de workshops. We zijn benieuwd naar uw reactie.

 

Vitaal in eigen loopbaan

Profileer uzelf

Actief in eigen loopbaan

LinkedIn

Netwerken

Loopbaanspreekuur

 

Algemene informatie voor werkgever

Algemene informatie voor werknemer